Balsa Wood

Wood
Balsa sheet - 2.5mm

Description Balsa sheet - 2.5mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 2.5mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 52.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet - 1.5mm

Description Balsa sheet - 1.5mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 1.5mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 40.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet - 10.0mm

Description Balsa sheet - 10.0mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 10.0mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 115.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet - 8.0mm

Description Balsa sheet - 8.0mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 8.0mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 87.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet - 6.0mm

Description Balsa sheet - 6.0mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 6.0mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 82.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet - 5.0mm

Description Balsa sheet - 5.0mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 5.0mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 75.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet 4.0mm

Description Balsa sheet - 4.0mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 4.0mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 65.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet - 3.0mm

Description Balsa sheet - 3.0mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 3.0mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 58.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet - 2.0mm

Description Balsa sheet - 2.0mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 2.0mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 45.00
Add to cart
Wood
Balsa sheet - 1.0mm

Description Balsa sheet - 1.0mm x 100mm x 1000mm

Description Balsa sheet - 1.0mm x 100mm x 1000mm

In Stock
R 30.00
Add to cart